Forside
«
»
01.jpg

Services

 

 

OLSEN LYDPRODUKTION LØSER ALLE TYPER LYDOPGAVER – STORE SOM SMÅ.

 

Lydsiden er 50% af en professionel produktion. Lyd skaber stemning, vækker følelser og giver retnings- og rumfornemmelse.

 

Den fuldendte medieproduktion kan du skabe i samarbejde med os. Vi har alle kompetencerne. Olsen Lydproduktion arbejder dagligt med opgaver indenfor film-, TV-, radio- og multimedie-produktioner. Vi leverer resultater i alt fra mono til multikanals 5.1 surround. (Dolby Digital eller DTS). Studiets kerne er en NUENDO Digital Audio Workstation.


Ønsker du noget endnu større, har vi kontakter i alle hjørner af branchen både indenfor PA-udlejning, video, film, radio, multimedie etc.

 

 

AUDIO POST

 

KREATIVITET MED KVALITET I HØJSÆDET

 

Når vi behan­dler og færdig­gør pro­duk­tioner, sker det i tæt samar­be­jde med vores kun­der. Typisk leveres der til et 100% dig­i­talt work­flow via f.eks OMF export fra NLE-systemer.

 

FTP-server sikrer hur­tig og direkte lev­er­ing. Vi pri­or­iterer et hur­tigt og opti­meret work­flow, som gør vores kun­der i stand til at over­holde skarpe deadlines. Vi har over 20 års erfar­ing med at få bragt lyd­si­den op på det niveau, der kræves for at imponere “seeren”. I dag eksponeres meget mate­ri­ale via stream­ing på com­put­ere og mobile enheder.
Vi er yderst bev­id­ste om forskellen på store og små høj­taler­sys­te­mer. Herved sikrer vi, at vi ram­mer plet, når mate­ri­alet skal “over disken” — so to speak.

 

Vi er altid klar til en dia­log om, hvilke krav du har til netop din unikke produktion.

 

 

LOCATION RECORDING

 

OLSEN LYD­PRO­DUK­TION LØSER OPGAVER I FEL­TEN

 

Vi tager os af optagelsen af lyd­si­den til dit TV-program eller film­pro­duk­tion. Kom­pe­tencerne spæn­der vidt. Vi har pro­duk­tioner for DR, TV2 og Blu på samvit­tighe­den, og vi bestræber os på at udnytte den nyeste teknologi og de bed­ste mikro­foner fuldt ud, når vi ser­vicerer vores kun­der.

 

Moti­va­tio­nen lig­ger i at opnå det abso­lut bed­ste resultat.

 

 

REMOTE RECORDING

 

Olsen Lydproduktion råder over ISDN-udstyr, som muliggør remote optagelse af f.eks. speak eller foley arbejde - det giver fleksibilitet, at instruktøren kan sidde i en anden landsdel end teknikkeren. Vi løser opgaven uden ekstra omkostninger til f.eks transport. Ring og hør nærmere om denne unikke service: 2083 9081.

OLSEN LYDPRODUKTION
Gasværksvej 5, 9000 Aalborg
20 83 90 81      erik@olsenlyd.dk
OlsenLydproduktion
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.